ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX

ویژه
 • ویژه
 • تجهیزات جانبی
 • مبلمان

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

دوره پیشرفته فیلم نامه نویسی با هدف تبدیل سیناپس و تریتمنت به خلاصه سکانس طراحی شده ، و هنرجویان را از مرحله طرح تا فیلم نامه صحنه بندی شده همراهی می کند.

فیلمنامه‌نویسی تکمیلی

این دوره مخصوص هنرجویانی است که دوره‌ی پیشرفته‌ی فیلمنامه‌نویسی را در موسسه مکتب شهید ثالث گذرانده‌اند.

فیلمنامه‌نویسی میانی ۴

پیش نیاز: گذراندن دوره فیلمنامه‌نویسی مقدماتی در موسسه شهید ثالث

تئوری فیلم 2

۱.تئوری مولف: معیارها و زمینه ها
۲. وارثان آندره بازن در انگلستان (رابین وود ، ویکتور پرکینز) ، آمریکا(اندرو ساریس)و بررسی کتاب های : فیلم به عنوان فیلم (پرکینز)هیچکاک هاکس، هالیوود ازویتنام تا ریگان(وود) نگره مولف(پالین کیل): نبرد در آمریکا بر سر مولفان. چه کسی مولف است؟
۳. نقطه عطف تاریخ نقدفیلم: نقد تفسیری در فرانسه (کریستین متز)در برابر علیه تفسیر (سوزان سونتاگ)
۴.نشانه ها و‌معنا در سینما(پیتر وولن)
۵.نقد نئو فرمالیستی در دهه ۱۹۸۰(بوردول و تامسن)،هنر سینما،روایت در فیلم داستانی معناسازی
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX ساده

فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی

شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی ۶

2,000,000 تومان
شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.

کارگاه دیالوگ‌نویسی

شرح درس کارگاه دیالوگ‌نویسی : ۱. گفتار و تفاوت آن با دیالوگ، خطابه در درام. دیالوگ نویسی در درام کلاسیک: میراث شکسپیر. ۲. نمونه‌‌هایی از دیالوگ نویسی کلاسیک. بررسی تطبیقی دیالوگ صحنه‌های کلاسیک با نمونه های مشابه در آثار هنرجویان. صحنه صامت صحنه کم گفت‌وگو صحنه پرگفت‌‌وگو ۳. گفت‌وگوی پینگ پنگی و نقش آن در پیشبرد هدف صحنه کلاسیک. رابطه دیالوگ با شخصیت. تعریف «حرف برای حرف» و چگونگی پرهیز از آن. ۴. ترمیم هدف صحنه با دیالوگ. نمونه هایی از سینمای کلاسیک. ۵. سینمای مدرن: -سکوت به مثابه گفتار. - گفت‌و گو نویسی در درام و فیلم مدرن. -تفاوت الگوی کلاسیک و مدرن در گفت و گو. -بررسی صحنه‌های موثر سینمای مدرن بر مبنای دیالوگ. ۶. ضد گفت‌وگو: گفتار در سینمای پست مدرن. بررسی گفت‌‌وگو‌نویسی در چند صحنه از فیلم‌های پست‌مدرن. ۷. تقسیم‌بندی نمونه‌های آثار هنرجویان بر مبنای گفت‌وگونویسی. -نگارش کارگاهی دیالوگ بر مبنای هدف صحنه. -تقسیم اطلاعات و رساندن صحنه به اوج بر اساس گفت‌وگو. ۸. جمع‌بندی بازنویسی صحنه بر اساس دیالوگ نکته‌هایی درباره نگارش گفتار متن در سینمای داستانی. چه طورگفت‌وگوی نمایشی بنویسیم؟ گفت‌وگونویسی : آغاز یا پایان؟ از جلسه دوم به بعد، در هر جلسه کارهای هنرجویان در زمینه گفت‌وگو نویسی بررسی خواهد شد.

کارگردانی فیلم کوتاه

1,200,000 تومان
* درباره­‌ی این دوره­‌ی آموزشی: آموزش کارگردانی فیلم کوتاه با رویکرد «اصل انتخاب»  

هر ساله در ایران صدها فیلم کوتاه تولید می­‌شود، اما فقط اندکی از این آثار امکان حضور در جشنواره­‌های معتبر داخلی و خارجی را پیدا می­‌کنند و مهم­تر، موفق به برقراری ارتباط با مخاطبین خود می­‌شوند. همه­‌ی ما فیلم­‌های کوتاه موفق بسیاری را می­‌شناسیم که با کمترین امکانات یا بدون بازیگران و عوامل حرفه­‌ای ساخته شده­‌اند و برعکس با فیلم­‌های کوتاهی مواجه شدیم که از تمامی امکانات حرفه‌­ای بهرمند بودند، اما نتواسته‌­اند ذره­ای ذهن یا احساس مخاطب خود را درگیر کنند. چه چیزی تعیین­‌کننده­‌ی کیفیت و ارزش (هنری و فنی) یک فیلم کوتاه است؟ و چگونه یک فیلم می­‌تواند در میان انبوه فیلم‌­های کوتاهی که ساخته می­‌شوند، مورد توجه قرار بگیرد؟

اگر نگاهی دقیق­تر به فیلم­‌های شاخص چند دهه گذشته بیندازیم می­‌بینیم همگی دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن توانایی کارگردان در تشخیص بهترین انتخاب، در تمامی یا دست­‌کم بیشترِ مراحل خلق اثر است. در این دوره آموزشی هنرجو ضمن شناخت ده مرحله­‌ی انتخاب سرنوشت‌­ساز کارگردان در مسیر ساخته شدن فیلم، تکنیک­‌های کارگردانی متناسب با هر مرحله را نیز فرا خواهد گرفت.

* سر فصل‌­های آموزشی این دوره: - انتخاب ایده برای فیلم­‌کوتاه - انتخاب فرم روایی فیلم‌نامه - انتخاب رویکرد کارگردانی - انتخاب بازیگران - انتخاب لوکیشن­‌ها - انتخاب عوامل اصلی تولید - انتخاب فضای فیلم - انتخاب عوامل اصلی پس‌­تولید - انتخاب اتمسفر ثانویه در تدوین و صدا - انتخاب مسیر پخش فیلم
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX آلترناتیو

فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه
بستن

کارگاه تخصصی تدوین

7,500,000 تومان
تذکر: همراه داشتن لپ‌تاپ به روز شده در ترم دوم الزامی است. طرح درس دوره‌ی تخصصی تدوین کارگاه در سه ترم ،هر ترم ده جلسه، در مجموع سی جلسه و هر جلسه سه ساعت به صورت نظری و عملی برگزار خواهد شد. ترم اول: - روند تدوین در آنالوگ و دیجیتال، تفاوت‌ها و شباهت‌ها - تعریف تدوین و مراحل آن - شرح جزییات تدوین و اصول آن - نمایش فیلم و شرح مباحث گفته شده بر روی فیلم ترم دوم: ترم به‌صورت عملی برگزار خواهد شد. - آشنایی با نرم‌افزار Adobe Premiere - تمرین‌های عملی تدوین با نرم‌افزار ترم سوم: - نمایش فیلم - بررسی سیر تحول و اختراع تدوین از روزهای اولیه اختراعِ تصاویر متحرک تا پایان دوره صامت. - ابداع اصول تدوین و بررسی نظریات مهم هنر تدوین فیلم  

رابطه‌ سینما و نقاشی (ترم دوم)

کلاس به صورت مجازی برگزار می‌شود. مخصوص هنرجویانی که ترم اول را در همین آموزشگاه گذرانده‌اند.

کارگاه دیالوگ‌نویسی

شرح درس کارگاه دیالوگ‌نویسی : ۱. گفتار و تفاوت آن با دیالوگ، خطابه در درام. دیالوگ نویسی در درام کلاسیک: میراث شکسپیر. ۲. نمونه‌‌هایی از دیالوگ نویسی کلاسیک. بررسی تطبیقی دیالوگ صحنه‌های کلاسیک با نمونه های مشابه در آثار هنرجویان. صحنه صامت صحنه کم گفت‌وگو صحنه پرگفت‌‌وگو ۳. گفت‌وگوی پینگ پنگی و نقش آن در پیشبرد هدف صحنه کلاسیک. رابطه دیالوگ با شخصیت. تعریف «حرف برای حرف» و چگونگی پرهیز از آن. ۴. ترمیم هدف صحنه با دیالوگ. نمونه هایی از سینمای کلاسیک. ۵. سینمای مدرن: -سکوت به مثابه گفتار. - گفت‌و گو نویسی در درام و فیلم مدرن. -تفاوت الگوی کلاسیک و مدرن در گفت و گو. -بررسی صحنه‌های موثر سینمای مدرن بر مبنای دیالوگ. ۶. ضد گفت‌وگو: گفتار در سینمای پست مدرن. بررسی گفت‌‌وگو‌نویسی در چند صحنه از فیلم‌های پست‌مدرن. ۷. تقسیم‌بندی نمونه‌های آثار هنرجویان بر مبنای گفت‌وگونویسی. -نگارش کارگاهی دیالوگ بر مبنای هدف صحنه. -تقسیم اطلاعات و رساندن صحنه به اوج بر اساس گفت‌وگو. ۸. جمع‌بندی بازنویسی صحنه بر اساس دیالوگ نکته‌هایی درباره نگارش گفتار متن در سینمای داستانی. چه طورگفت‌وگوی نمایشی بنویسیم؟ گفت‌وگونویسی : آغاز یا پایان؟ از جلسه دوم به بعد، در هر جلسه کارهای هنرجویان در زمینه گفت‌وگو نویسی بررسی خواهد شد.
بستن

نقد و تحلیل فیلم

1,600,000 تومان
- نظریات زیبایی شناختی و مطالعات انتقادی در مقام مقولات نسبی - بررسی موضوع تثبیت سینما در مقام هنر هفتم و اهمیت شکل فیلم - بررسی نمونه ای یک سبک (سوررئالیسم) با تمرکز بر نظریه - بررسی نمونه ای یک نظریه (نگره مولف) با تمرکز بر آراء نظریه پرداز - بررسی نمونه ای کارنامه یک کارگردان (فللینی) - بررسی نمونه ای یک سینمای ملی (ژاپن) - بررسی نمونه ای یک ژانر (وسترن) و زمینه های بررسی تطبیقی - بررسی نمونه ای یک موج (فراخشونت) و زمینه های بررسی تطبیقی - بررسی نمونه ای فیلم های جریان مسلط (جنگ ستارگان – جیمز باند) - چگونه یاد بگیریم از اظهار نظر شفاهی دست بکشیم و به نوشتن عشق بورزیم؟
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX صفحه بندی فلش

الکترونیک
ویژه
 • ویژه
 • موبایل
 • ساعت های هوشمند

دوره فیلمنامه نویسی میانی

۱.تئوری مولف: معیارها و زمینه ها
۲. وارثان آندره بازن در انگلستان (رابین وود ، ویکتور پرکینز) ، آمریکا(اندرو ساریس)و بررسی کتاب های : فیلم به عنوان فیلم (پرکینز)هیچکاک هاکس، هالیوود ازویتنام تا ریگان(وود) نگره مولف(پالین کیل): نبرد در آمریکا بر سر مولفان. چه کسی مولف است؟
۳. نقطه عطف تاریخ نقدفیلم: نقد تفسیری در فرانسه (کریستین متز)در برابر علیه تفسیر (سوزان سونتاگ)
۴.نشانه ها و‌معنا در سینما(پیتر وولن)
۵.نقد نئو فرمالیستی در دهه ۱۹۸۰(بوردول و تامسن)،هنر سینما،روایت در فیلم داستانی معناسازی

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی ۵

2,000,000 تومان
شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.

فیلم‌نامه‌نویسی مقدماتی

شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

دوره پیشرفته فیلم نامه نویسی با هدف تبدیل سیناپس و تریتمنت به خلاصه سکانس طراحی شده ، و هنرجویان را از مرحله طرح تا فیلم نامه صحنه بندی شده همراهی می کند.
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با آیکن

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت ها
 • آشپزی

کارگاه دیالوگ‌نویسی

شرح درس کارگاه دیالوگ‌نویسی : ۱. گفتار و تفاوت آن با دیالوگ، خطابه در درام. دیالوگ نویسی در درام کلاسیک: میراث شکسپیر. ۲. نمونه‌‌هایی از دیالوگ نویسی کلاسیک. بررسی تطبیقی دیالوگ صحنه‌های کلاسیک با نمونه های مشابه در آثار هنرجویان. صحنه صامت صحنه کم گفت‌وگو صحنه پرگفت‌‌وگو ۳. گفت‌وگوی پینگ پنگی و نقش آن در پیشبرد هدف صحنه کلاسیک. رابطه دیالوگ با شخصیت. تعریف «حرف برای حرف» و چگونگی پرهیز از آن. ۴. ترمیم هدف صحنه با دیالوگ. نمونه هایی از سینمای کلاسیک. ۵. سینمای مدرن: -سکوت به مثابه گفتار. - گفت‌و گو نویسی در درام و فیلم مدرن. -تفاوت الگوی کلاسیک و مدرن در گفت و گو. -بررسی صحنه‌های موثر سینمای مدرن بر مبنای دیالوگ. ۶. ضد گفت‌وگو: گفتار در سینمای پست مدرن. بررسی گفت‌‌وگو‌نویسی در چند صحنه از فیلم‌های پست‌مدرن. ۷. تقسیم‌بندی نمونه‌های آثار هنرجویان بر مبنای گفت‌وگونویسی. -نگارش کارگاهی دیالوگ بر مبنای هدف صحنه. -تقسیم اطلاعات و رساندن صحنه به اوج بر اساس گفت‌وگو. ۸. جمع‌بندی بازنویسی صحنه بر اساس دیالوگ نکته‌هایی درباره نگارش گفتار متن در سینمای داستانی. چه طورگفت‌وگوی نمایشی بنویسیم؟ گفت‌وگونویسی : آغاز یا پایان؟ از جلسه دوم به بعد، در هر جلسه کارهای هنرجویان در زمینه گفت‌وگو نویسی بررسی خواهد شد.

فیلمنامه نویسی میانی

این دوره مخصوص هنرجویانی است که دوره‌ی مقدماتی فیلمنامه‌نویسی را در موسسه مکتب شهید ثالث گذرانده‌اند.

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی ۶

2,000,000 تومان
شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی

شرح درس جلسات کارگاه فیلم‌نامه نویسی مقدماتی هدف : رساندن هنرجویان به پیش فرض استاندارد، و درصورت امکان سیناپس استاندارد جلسه یکم کلیات و‌تعاریف فیلم‌نامه به عنوان یک متن فنی فیلم نامه به عنوان متن زیبایی شناختی الزامات فیلم نامه نحوه مطالعه فیلم نامه تفاوت های فیلم‌نامه با داستان و‌نمایش نامه تفاوت فیلم نامه نویس با افراد عادی تشخیص فیلم نامه در فیلم تعریف پیش فرض الزامات پیش فرض تفاوت فیلم‌نامه کوتاه و بلند تعریف چند کلیدواژه کلاسیک مدرن معاصر مضمون میزانسن کمپوزیسیون استاندارد سازی فیلم نامه ارگانیک کردن فیلم نامه تعریف سیناپس تعریف تریتمنت تمرین جلسه دوم تعریف پیرنگ الزامات پیرنگ تشریح الزامات پیش فرض ایده محرک مساله داستان شخصیت اصلی پایان یا ضربه نهایی تعریف شخصیت تفاوت شخصیت با مرور تمرین ها پرسش و رفع اشکال برمبنای کیفیت پیش فرض های ارائه شده جلسه سوم ادبیات طرح و فیلم نامه چه چیز در مرکز توجه است؟ چه طور مساله داستان را تشخیص دهیم؟ چه طور ادبیات خود را تقویت کنیم؟ چه طور بر مساله داستان متمرکز شویم؟ پیش بینی ژانر،لحن و‌حال و هوای فیلم درمرحله پیش فرض مرور تمرین های مربوط به پیش فرض جلسه چهارم آمادگی ذهنی برای نگارش طرح تبدیل پیش فرض به طرح مرور نمونه های پیش فرض، سیناپس و تریتمنت گسترش داستان واقعیت در فیلم نامه به چه معناست؟ تفاوت واقعیت در زندگی روزمره با واقعیت نمایشی تعریف انگیزه ، منطق و قرارداد در فیلم نامه جلسه پنجم تمرکز بر تمرین های ارائه شده بازتعریف پیش فرض و راهنمایی پیش فرض های استاندارد به سمت طرح و پیش فرض های ناقص به سمت استاندارد سازی نمونه هایی از پیش فرض و طرح در سینمای کلاسیک مدرن و معاصر(پست مدرن) جلسه ششم تجسم ذهنی کنش فضاسازی ایجاد کشمکش پی گیری الگوهای کنش و کشمکش در نمونه های موفق مرور تمرین ها و استانداردسازی الگوها جلسه هفتم مرور تمرین ها و تحلیل پیش فرض ها شخصیت پردازی رعایت الگوها چگونه تجربیات خود را به طرح تبدیل کنیم؟ جلسه هشتم تعیین سطح و برنامه ریزی برای تکمیل پیش فرض ها و تبدیل به طرح. چنان که می بینید برنامه ریزی جلسات از مبانی تئوریک به سمت عملی -کاربردی صورت گرفته است و هدف از این برنامه ریزی، حرکت سریع هنرجویان به سمت رویکرد کارگاهی‌ست.
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با بارگذاری بیشتر صفحه

ویژه
 • ویژه
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی

تئوری فیلم 2

۱.تئوری مولف: معیارها و زمینه ها
۲. وارثان آندره بازن در انگلستان (رابین وود ، ویکتور پرکینز) ، آمریکا(اندرو ساریس)و بررسی کتاب های : فیلم به عنوان فیلم (پرکینز)هیچکاک هاکس، هالیوود ازویتنام تا ریگان(وود) نگره مولف(پالین کیل): نبرد در آمریکا بر سر مولفان. چه کسی مولف است؟
۳. نقطه عطف تاریخ نقدفیلم: نقد تفسیری در فرانسه (کریستین متز)در برابر علیه تفسیر (سوزان سونتاگ)
۴.نشانه ها و‌معنا در سینما(پیتر وولن)
۵.نقد نئو فرمالیستی در دهه ۱۹۸۰(بوردول و تامسن)،هنر سینما،روایت در فیلم داستانی معناسازی

دوره فیلمنامه نویسی میانی

۱.تئوری مولف: معیارها و زمینه ها
۲. وارثان آندره بازن در انگلستان (رابین وود ، ویکتور پرکینز) ، آمریکا(اندرو ساریس)و بررسی کتاب های : فیلم به عنوان فیلم (پرکینز)هیچکاک هاکس، هالیوود ازویتنام تا ریگان(وود) نگره مولف(پالین کیل): نبرد در آمریکا بر سر مولفان. چه کسی مولف است؟
۳. نقطه عطف تاریخ نقدفیلم: نقد تفسیری در فرانسه (کریستین متز)در برابر علیه تفسیر (سوزان سونتاگ)
۴.نشانه ها و‌معنا در سینما(پیتر وولن)
۵.نقد نئو فرمالیستی در دهه ۱۹۸۰(بوردول و تامسن)،هنر سینما،روایت در فیلم داستانی معناسازی

فیلمنامه‌نویسی مقدماتی

دوره مقدماتی فیلم نامه نویسی با رویکرد عملی-کارگاهی برای آموزش هنرجویان از مرحله ایده تا پیش فرض استاندارد طراحی شده است و ضمن آشنایی با شیوه های طراحی ایده ، امکان تولید پیش فرض ارگانیک را فراهم می سازد.

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

دوره پیشرفته فیلم نامه نویسی با هدف تبدیل سیناپس و تریتمنت به خلاصه سکانس طراحی شده ، و هنرجویان را از مرحله طرح تا فیلم نامه صحنه بندی شده همراهی می کند.
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX چرخشی

ویژه
 • ویژه
 • آشپزی
 • مبلمان